Egzamin poprawkowy teorii WSET 3, 26.09.2023, 18:00 – 21:00

800.00

Kategoria:

Opis

Egzamin poprawkowy teorii WSET 3, 26.09.2023, 18:00 – 21:00

Pierwszy etap egzaminu trwa 30 minut i polega na ślepej degustacji dwóch win (białe i czerwone). Drugi etap to dwugodzinna pisemna część teoretyczna: test 50 pytań wielokrotnego wyboru i arkusz z 4 pytaniami otwartymi, które wymagają odpowiedzi w formie krótkich akapitów.

Cały egzamin trwa 2,5 godziny i odbywa się w języku angielskim. Kandydaci, którzy zdobędą minimum 55% punktów z każdej części egzaminu, otrzymają certyfikat ukończenia kursu.

Egzamin odbędzie się w Centrum Aleje al. Jerozolimskie 49/4.

Ilość miejsc ograniczona.