REGULAMIN KURSÓW WSET ORGANIZOWANYCH PRZEZ ADAM PAWŁOWSKI MS WINE ACADEMY

 1. Przed rejestracją na kurs prosimy zapoznać się ze specyfikacją kursów WSET na stronie https://www.wsetglobal.com/qualifications/
 2. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim. Arkusze egzaminacyjne i materiały dydaktyczne przygotowane są w języku angielskim.
 3. Rejestracja na dany kurs potwierdzana jest po zaksięgowaniu pełnej wpłaty.
 1. Jeśli mają Państwo specjalne potrzebyzwiązane z posiadanymi niepełnosprawnościami, prosimy o informację przy rejestracji na kurs. Taka informacja pomoże nam przygotować niezbędne udogodnienia.
 2. Opłaty za egzamin poprawkowy wynoszą:
  – 400 zł za WSET 1 Award in Wines
  – 700 zł za WSET 2 Award in Wines

– 1000 zł za WSET 3 (egzamin teoretyczny)

– 300 zł za WSET 3 (część praktyczna – degustacja)

– 1200 zł za WSET 3 (całość)

Dane do przelewu: Adam Pawłowski, Nr konta, Bank Millennium:

16 1160 2202 0000 0003 6732 5160

 1. Adolfa Suligowskiego 7/20, 00-466 Warszawa

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko kursanta, nazwa kursu, data rozpoczęcia kursu.

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie organizator dokona zwrotu środków pomniejszonych o 20% (materiały dydaktyczne i koszty administracyjne). Rezygnacja z kursu może być dokonana nie później niż na 15 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu. Po tej dacie nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów.
 2. Za udział w kursie wystawiana jest faktura VAT.
 3. W wyjątkowych sytuacjach organizator kursu ma prawo do zmiany dat poszczególnych sesji szkoleniowych danego kursu.
 4. Jeżeli mają Państwo specjalne potrzeby związane z niepełnosprawnością to prosimy o informację w momencie rejestracji na kurs. Pomoże to nam przygotować dogodne dla Państwa warunki.
 5. Wszelkie pytania odnośnie kursów WSET organizowanych przez Adam Pawłowski MS Wine Academy należy kierować na adres email info@adampawlowskims.pl